Wie wij zijn

De website tuinlabel.klimaatklaar.nl is een product van Atelier Groenblauw.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Atelier Groenblauw verwerkt enkel persoonsgegevens wanneer je de tuinlabel-tool invult, en enkel met betrekking tot het specifieke doel waarvoor de tuinlabel-tool dient. Atelier Groenblauw bewaart je ingevoerde gegevens (postode, huisnummer, zelfgekozen naam en ondernomen maatregelen) anoniem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Atelier Groenblauw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als je aangeeft dat je niet langer wilt dat we je gegevens berwaren zullen we je gegevens verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Atelier Groenblauw verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Geautomatiseerde besluitvorming

Atelier Groenblauw neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

Atelier Groenblauw gebruikt een cookie om het in de tuinlabel-tool ingevoerde adres in je browser op te slaan. Atelier Groenblauw gebruikt nooit gegevens om individuele bezoekers te identificeren.

Jouw privacyrechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens (artikel 15 van de AVG) en het recht om correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens te vragen (artikel 16 en 17 van de AVG). Daarnaast kun je bezwaar maken tegen het gebruik van jouw gegevens. Voor het inzien of verwijderen van je gegevens en voor het maken van bezwaar kan je mailen naar info@ateliergroenblauw.nl.